References

“S výsledkom aj realizáciou práce fotografky Anny Raitl som bol vždy maximálne spokojný. Jej fotografie presne zachytávajú vzácne momenty muzikálnej invencie, ktorá v tom momente prebieha na pódiu. Na jej fotografiách vždy cítiť atmosféru koncertu napriek tomu, že sa jej vždy musím spýtať, či tam bola. “Neviditeľnosť” fotografa je vždy dôležitá pre účinkujúcich aj publikum. Z jej fotografií si znovu viem vychutnať koncert v iných rozmeroch, farbách a uhloch. Vďaka jej! ”

“I have always been absolutely satisfied with the results and realisation of Anna Raitl’s work. Her photos exactly capture the special moments of musical invention happening there and then. From her photos, you can always feel the atmosphere of the concert, even though I always have to ask if she was even there. The „invisibility“ of a photographer is always crucial for the artists and the audience respectively. Thanks to her photographs, I can enjoy the concert in other shapes, colours and angles time and again. ”

Matej Šálek, concert organizer, City Sounds of Bratislava


“Anna Raitl je mimoriadny talent. Takto si predstavujem fotografie z koncertov, na ktorých som nikdy nebol, tá hudba je z nich počuť. Ako grafický designer som nepracoval s lepším materiálom pre časopis, ako sú Aničkine fotky, majú obrovskú dušu a tú správnu dávku pokory.”

“Anna Raitl is a remarkable talent. This is my kind of photos from concerts that I have never attended, you can hear the music right through them. As a graphic designer I can say I have not worked with better magazine material than Anna’s photos, they have a great depth to them and the right dose of humility. ”

Waldemar Švábenský, graphic designer, waldemarski.com


“Anna has a great eye for music photography – always capturing the excitement and thrill of the moment that makes music so magical.“

John Robb, founder and editor-in-chief of louderthanwar.com and Louder Than War music magazine


Le Dauphiné Libéré – Bellita y Jazztumbata

Gregi.net – Lamb

Hudba.sk – Juraj Griglak

Inspire Magazine – Lavagance

Jazz.sk – Jazz in the City

Louder Than War – Faith No More

Music Press – Celeste Buckingham

Noviny.sk – Peter Raitl

Novy Popular – Chris Dave & The Drumhedz

SME – Kings of Convenience